Aktivace účtu

Chcete opět aktivovat svůj účet?

Pokud již máte vytvořený účet a ten je deaktivovaný, požádejte prosím svého vedoucího/manažera o jeho obnovu.